شهدا شرمنده ایم . . . . .

چشم هایت کو برادرم..!!

فداش کردی..؟؟ برای چی..؟؟ برای کی..؟؟ برای دفاع از ناموست..!! 

خوب شد..!!خوب شد که امروز دیگر نیستی..!! نیستی تا ببینی..!! 

که بعضی ها که ادعای روشنفکری میکنن چگونه لباس میپوشن..!! 

چگونه روی حرف های شما پا میگذارند..!! 

 

رایگان

 

شهدا شرمنده ایم . . . . .

 

/ 1 نظر / 21 بازدید