دانش آموزان باید در تمام صحنه های علمی قرار بگیرند

"علی رضا رضوانیان "ضمن تقدیر و تشکر از همه عوامل اظهار کرد: اگر شهدا امروز در میان ما نیستند تفکر آنان که حفظ حجاب است باقی مانده است. آیت الله خامنه ای می فرمایند: اگر دانش آموزان می خواهند راه شهدا را ادامه دهند باید فرهنگ حجاب را رعایت کنند همچنین در تمام صحنه های علمی قرار بگیرند.

اگر می خواهیم ایران جهانی شود باید پیشرفت علمی داشته با شیم.امام خمینی (ره) فرمودند: اگر درس نخوانید، حرام است در مدرسه بمانید.

اگر کم بیاوریم شهدا ما را بازخواست خواهند کرد.در اوایل جنگ ما نمی توانستیم هیچ سلاحی تولید کنیم اکنون پیشرفت کرده و به درجات بالای علمی و نظامی رسیده ایم، اما امروزه همین ها کافی نیست و دانش آموزان باید پیام واقعی شهدا را به همگان برسانند.

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید