راهپیمایی روز قدس= 94/4/19

مردم مومن و روزه دار همچون سال های گذشته و با حضور بی نظیر به صحنه آمدند تا تسلی دل پدران درمانده ای باشند که خوشبوترین گل های ثمره زندگی شان با گلوله های آهنین پست ترین موجودات دنیا پرپر شده است، مظلومانی که در اسارت دشمن، قربانی گرگ صفتان تاریخ شده اند.

آمدند تا دست نوازشی باشند بر سر کودکان بی گناه و مظلوم غزه و یمن که این روزها به جای بازی با عروسک هایشان، بر سر پیکر بی جان پدر و مادر نشسته اند.

مردم انقلابی به صحنه آمدند تا نفرت خود را از دژخیمان جهان اعلام کنند و با مشت هایی گره کرده، حامی قطره قطره خون شهدای عزه و کودکان بی دفاع می شوند.

راهپیمایی روز قدس 94- واحد ام الائمه شهرستان بشرویه

راهپیمایی روز قدس 94- واحد ام الائمه شهرستان بشرویه

راهپیمایی روز قدس 94- واحد ام الائمه شهرستان بشرویه

راهپیمایی روز قدس 94- واحد ام الائمه شهرستان بشرویه

راهپیمایی روز قدس 94- واحد ام الائمه شهرستان بشرویه

راهپیمایی روز قدس 94- واحد ام الائمه شهرستان بشرویه

/ 0 نظر / 79 بازدید