# حلقه_صالحین

چطور مادانش آموزان می توانیم در اقتصاد مقاومتی سهیم باشیم؟

چطور مادانش آموزان می توانیم در اقتصاد مقاومتی سهیم باشیم؟ این سوال در جلسه حلقه صالحین شهید مهدی بخشایش (شورای واحد) ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید